İŞİMİ EHTİYATLI TUTMUŞAM
25

Çox zalım və qəzəbli olan xan bir gün şəhər hakiminin işlərini yoxlatdırır. Camaatdan az vergi yığıldığına və yığılan vergilərin dəftərə düzgün salınmadığına görə hirslənib bütün vergi dəftərlərini hakimə yedirtdirir. Hakim vəzifədən çıxarılıb zindana atıldıqdan sonra xan Molla Nəsrəddini şəhərə vergi məmuru təyin edir.

Bir neçə vaxtdan sonra xan Mollanın da işlərini yoxlamaq istəyir və dəftər-kitabı götürüb yanına gəlməsini ona əmr edir. Molla xanın buyuruğuna itaət edib onun yanına gəlir. Xan görür ki, Molla bütün haqq-hesabı parça-parça çörəklərdən qayrılmış bir dəftərə yazıb. Bunu görən xan hirslənib soruşur:

─ Məmləkətdə kağız tapılmırmı? Bu nədir?

LƏTİFƏLƏR